cs camp 13

แนะนำค่าย

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเชิง วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งนี้มาพบกันในรูปแบบค่ายออนไลน์ ค่ายที่น้องๆ จะได้ปลดล็อคสมองแบบ 300% โดยการนำทักษะการคิดกระบวนการมาแก้ปัญหา ผ่าน อุปกรณ์ Micro:Bit ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2564

เงื่อนไขการสมัคร

student

นักเรียนที่่ศึกษาอยู่ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2563

computer

มีอุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ เเละอินเตอร์เน็ต สำหรับเข้าร่วมค่ายทางออนไลน์

atom

แผนกการเรียน วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ

กำหนดการ

cs camp 13

ตารางเวลา

cs camp 13 cs camp 13 cs camp 13 cs camp 13 cs camp 13

ระบบออนไลน์

อุปกรณ์ที่ต้องมี

หูฟังและไมโครโฟน

หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้

คอมพิวเตอร์

สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสารได้และ สามารถติดตั้งโปรแกรมสำหรับการเรียนออนไลน์

อินเทอร์เน็ต

ขอแบบเร็วแรงทะลุนรก

โปรแกรมที่ใช้สำหรับการเข้าร่วมค่ายออนไลน์

น้อง ๆ ไม่ต้องห่วงเรื่องการติดตั้งโปรแกรมนะครับ โปรแกรมที่ใช้ และลิงค์ที่พี่ ๆ ให้ไปสำหรับดาวน์โหลดนี้ เป็นมิตรกับคอมของน้อง ๆ แน่นอน และถ้าหาก มีปัญหาในด้านการติดตั้ง มีพี่ ๆ คอยให้คำปรึกษาได้ทุกเมื่อครับ น้อง ๆ สามารถสอบถามพี่ ๆ ได้ในทุกช่องทางการติดต่อ หรือจะเป็นไลน์กลุ่มที่น้อง ๆจะ ได้เข้าร่วมหลังจากได้รับการคัดเลือก

ลงทะเบียนค่าย CS CAMP 13

หมดเขตการสมัครเเล้ว

ติดต่อ

facebook

Facebook

CS CAMP KMITL

facebook

Twitter

@cscamp.kmitl

facebook

Instagram

@cskmitl

facebook

Email

kmitlcscamp@gmail.com

facebook

Telephone

พี่ออม 0922611934

พี่ซี 0944345201